Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Pojęcia:

– Serwis – strona internetowa prowadzona pod adresem http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/

– Rejestracja – proces założenia konta w serwisie http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/

– Email – komponent niezbędny do identyfikacji Użytkownika

– Użytkownik – każda osoba, która dokonała rejestracji na stronie http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ poprzez formularz rejestracyjny; – Content Premium

– Usługa – dostęp do zbioru dóbr elektronicznych w postaci tapet na smartfona na stronie http://tapetynafona.pl/ oraz dostęp do informacji na temat podanych plików na stronie po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów

– Organizator – Firma Web Spider

2. Usługa dostępna pod adresem http://tapetynafona.pl/ przeznaczona jest tylko dla osób pełnoletnich. Strona http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ jest częścią tej usługi. Każda osoba niepełnoletnia, która chce dokonać rejestracji w serwisie http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ powinna przed dokonaniem rejestracji drogą elektroniczną przesłać skan pisemnej zgody na korzystanie z usługi znajdującej się pod Adresem http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ od swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów pod adres email biurofreez@gmail.com Niespełnienie tej zasady wiąże się ze złamaniem niniejszego regulaminu, co skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia przez nas ewentualnych skarg i reklamacji.

3. Każda zmiana dokonana w niniejszym regulaminie zostanie przedstawiona Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda zmiana w regulaminie wejdzie w życie w ciągu siedmiu dni od jej ogłoszenia. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nową wersją regulaminu, powinien rozpocząć procedurę usuwania konta w Serwisie.

§2. Korzystanie z serwisu

1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ jest dobrowolne i w każdym momencie można usunąć swoje konto – w tym celu należy się z nami skontaktować poprzez wysłanie stosownej wiadomości na biurofreez@gmail.com Usunięcie konta jest procesem nieodwracalnym.

2. Rejestracja w serwisie wiąże się z usługą Premium SMS dostępną w sieciach Plus, T-Mobile, Orange oraz Play. Koszt wysłania SMS wynosi 25,00 zł (30,75 zł brutto) – głównie odblokowuje dostęp do Contentu Premium na stronie http://tapetynafona.pl/ oraz daje Użytkownikowi daną ilość punktów. Rejestracja na stronie http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ będzie możliwa w momencie uzbierania określonej ilości punktów – w przeciwnym razie wyskoczy błąd lecz uzyskany kod nadal będzie można wykorzystać w głównej usłudze Premium i pobrać tapety na stronie: http://tapetynafona.pl/ Pełen regulamin usługi znajduje się pod adresem http://tapetynafona.pl/regulamin.pdf

3. Serwis http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ nie hostuje na swoich serwerach żadnych plików multimedialnych w szczególności plików objętych Prawami Autorskimi. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów Użytkownik otrzyma informacje na temat plików strony, które zostaną wysyłane na e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w serwisie. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące w serwisie należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

4. Koszty ponoszone przez Użytkownika w przypadku płatności Premium SMS (wysyłanie SMS przy wypełnianiu formularza Rejestracji): – koszt wysłania SMS o treści ag.oki pod numer 92550 wynosi 25 PLN netto (30,75 PLN brutto).

5. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku problemów z dostępem do Contentu Premium na stronie: http://tapetynafona.pl/ .  Szczegóły postępowania zostały przedstawione w §4 punkt 1 niniejszego Regulaminu.

6.  Użytkownik wysyłając sms oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin oraz chcę natychmiastowego świadczenia usługi i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w terminie 14 dni.

§4. Postanowienia końcowe

1. http://sprawdziany-odpowiedzi.pl/ zobowiązuje się indywidualnie rozpatrzeć każdą poprawnie zgłoszoną i uzasadnioną reklamację.

– reklamacje należy kierować na adres e-mail: biurofreez@gmail.com

– reklamacja powinna zawierać: – imię i nazwisko, – adres e-mail konta założonego w Serwisie, – numer telefonu, który brał udział w zabawie (jeśli dotyczy), – wszelkie informacje i ustalenia związane ze sprawą, które pomogą w rozwiązaniu zgłoszenia.

– poprawnie zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

2. Reklamacje związane z pobranymi opłatami za wysłany SMS wiązać się mogą ze zwrotem środków w kwocie nie wyższej niż koszt wysłanego SMS.